Objawy emocjonalne stresu

Objawy emocjonalne stresu mogą obejmować:

  1. Niepokój i lęk: Stres może prowadzić do stałego uczucia niepokoju, lęku i obaw. Może to objawiać się w różnych formach, takich jak poczucie niepokoju, napięcia, pesymizmu, braku nadziei, poczucia zagubienia, niepewności i paniki.
  2. Depresja: Stres może prowadzić do depresji. Objawia się to uczuciem smutku, beznadziejności, niechęci do podejmowania działań, izolacji i apatii.
  3. Zmiany nastroju: Stres może wpływać na nastroje i emocje, powodując wahanie nastroju, nadmierną irytację, gniew i frustrację.
  4. Zmiany w apetycie: Stres może wpłynąć na apetyt, powodując zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia. Często prowadzi to do jedzenia w nadmiernych ilościach lub braku apetytu.
  5. Trudności w koncentracji: Stres może utrudniać skupienie uwagi, prowadzić do dezorientacji i utrudniać podejmowanie decyzji.
  6. Problemy ze snem: Stres może prowadzić do problemów ze snem, takich jak bezsenność, trudności z zasypianiem, niespokojny sen i wczesne budzenie się.
  7. Ucieczka od rzeczywistości: W sytuacjach skrajnego stresu, osoby mogą próbować uciekać od rzeczywistości poprzez nałogi, takie jak alkohol i narkotyki.