Czy wiesz, że:

 

  • Na nasze zdrowie wpływa ok. 1200 elementów fizycznych i aż 30 000 energetycznych? Dlatego jedni zdrowieją błyskawicznie a inni wcale.

 

  • 80% niepowodzeń życiowych jest efektem naszych błędów myślowych i emocjonalnych?

 

  • Największe stresy i cierpienia tworzymy sami – używając pamięci i wyobraźni?

 

  • Ból jest sygnałem zaburzenia w ciele, choroba – zaburzenia w życiu?

 

  • Zawsze dostajesz wsparcie tego na czym skupiasz uwagę – obojętnie czy jest to zdrowie czy choroba?